O nas
 • – profesionálne jednanie
  – individuálny prístup ku klientom
  – rýchle vybavenie objednávok
  – pomoc pri výbere kancelárskej techniky
  – servis tlačiarní
  – všetko čo potrebujete pre Vašu kanceláriu

 • Záručné podmienky

   • na atramenty a tonery sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov
   • garantujeme bezplatný servis tlačiarní zrealizovaný našim servisným technikom v prípade, že nastane poškodenie tlačiarne spôsobené použitím nášho spotrebného materiálu. Nepreplácame faktúry za servis zrealizovaný v inej firme.
   • Nezodpovedáme za mechanické poškodenia spôsobené vinou užívateľa
   • Tovar nahlásený na reklamáciu musí byť zabalený v pôvodnom obale, alebo náhradnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Podmienkou je vyplnenie reklamačného protokolu. Pri reklamácií spotrebného materiálu do tlačiarní je potrebné, ak je to možné doložiť výtlačok z tlačiarne a výtlačok stavu spotrebného materiálu spolu s kópiou dokladu o kúpe.
   • Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru predávajúcim. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na reklamovanie tovaru po uplynutí záručnej doby.
   • Informačná povinnosť o alternatívnom riešení sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  SERVIS

 • Pokazila sa Ti tlačiareň?
  Zavolaj nám.
  Zabezpečíme servis tlačiarne, kopírky, či multifunkčného zariadenia.

 • VÝKUP POUŽITÝCH TONEROV

 • Zaoberáme sa výkupom prázdnych, originálnych atramentov a tonerov.
  Prázdne tonery a atramenty ktoré si si u nás zakúpil odovzdáme na ekologickú likvidáciu.
  Pomôž nám chrániť životné prostredie a zároveň zarábaj.

 • REKLAMÁCIE

  Reklamacje w pdf

  OBJEDNÁVKY

 • Pre vytvorenie objednávky môžeš použiť kontaktný formulár, alebo nám zavolaj na ktorékoľvek tel. číslo

 • KONTAKT • Šafárikova 39, 080 01 Prešov

    +421 905 166 801 info@idanger.sk

   +421 948 461 668 obchod@idanger.sk

  Keď sa s nami chceš skontaktovať, vyplň formulár, alebo napíš na adresu: info@idanger.sk

  Ihneď po obdržaní správy sa s Tebou skontaktujeme!